Дарения/Donations

Пчелари или не, консуматори на мед или не, всички зависим от пчелите в пълна степен. Но пчелите изчезват. От опит твърдя, че данните за гибелта на хиляди пчелни семейства у нас и по света са верни. Освен естествените заплахи, химикалите, с които се третират селскостопанските насаждения са един от директните причинители в резултат на човешка дейност. Последните 20 години не беше трудно да забележим, че никнещите радио антени и мобилни клетки също допринасят негативно. Все повече пчели не могат да се приберат в кошерите си заради дезориеантация, а остават в близост до положените станции или се губят безследно.

Известно е, че близо 92 процента от всички растения имат нужда от естествено опрашване, а пчелите имат решаваща роля за това. В допълнение, пчелите действат като естествен филтър. Когато в събраните цветен прашец и нектар има тежки метали и отрови, при преработката пчелите ги задържат в себе си и меда остава чист. Но самите пчели пречистили меда загиват. Така в допълнение, милиони пчели всяка година преждевременно умират от натрупаните отрови. Нека си го припомним, когато намажем любимата филия с мед и когато вкусът от здрави плодове и зеленчуци ни изпълни с естествени сокове и жизнени сили. Когато под дебела сянка на отрупано с цвят дърво подушим ароматния мирис на пролетта, да си припомним, че пчелите безвъзмездно правят света по-красив, устойчив и здрав за всички.

Всяко работещо решение за опазване на пчелите се нуждае от силна обществена подкрепа. Както за набиране на средства, така и за практикуване и опазване на вида, и неговите естествени местообитания. Затова разпространението на тази информация е от полза за всички пчели и хора.

Как може да помогнете:

  • Като споделяте с Ваши близки – при неформални и бизнес контакти
  • Като реализирате своя собствена идея, с която да подпомогнете за повече публичност на проблематиката и решенията
  • Като Вие и Вашите служители разпространявате информацията за билковата рецепта в социалните мрежи
  • Като направите дарение чрез банков превод. Парите ще бъдат използвани за закупуване на пчеларско оборудване според последните норми на Европейския Съюз за био-земеделие, усъвършенстване на процесите за отглеждане, приготване и прилагане на билковата отвара, и практическо обучение на място на млади пчелари по традиционни пчеларски методи. Всяко дарение ще бъде свързано с доказуемо направени разходи – конкретно видими и проверими по всяко време на самият пчелин в село Крива Бара.

Моля, помогнете да се разпространи информацията за моята кауза. Да съхраним и опазим пчелите по естествен начин.

Благодаря Ви за подкрепата на естественото пчеларство.

За контакти

Венета Борисова Димитрова
село Крива Бара ул. Георги Димитров №84, община Козлодуй, област Враца, България

+359 887 921 130

+359 886 612 044

+359 886 845 117 – English support

Every bite we eat is possible thanks to the honey bees, which have an irreplaceable role as pollinators in the environment. Also farmer have their place and importance in feeding people. Bees pollinate all plants, vegetables, and fruits we consume.

The pollination of the bees’ crops is a unique, natural resource – a service of nature, to which no one has yet found a substitute.

Bees provide vital pollination free of charge, but people have to take care of protecting ecosystems in order to continue supplying us with food, fresh air and water and aesthetic delight.

One bee family pollinates about 6400 trees or about 110 acres per season.

The beehive of Veneta Dimitrova is located in a fairy, riparian area with unusual, natural treasures and biodiversity. About 70 percent of the area is occupied by forests and the rest are mostly lush pastures occupied by the unique Bulgarian meadow herbs.

Support the  nature by donating. Help Veneta Dimitrova to double the number of bee families. Become a beekeeper.

 

Every idea of ​​protecting bees needs a strong public support. It is needed both for fundraising and for the conservation of the species itself and its natural habitats through the use of natural bee-keeping and natural herbal potions. Every dissemination of this information is of great benefit to all the bees on the planet. How you can help:

  • By spreading Veneta’s information –searching a solution in social networks – your personal profiles, blogs and pages;
  • By sharing with friends – in informal and other contacts;
  • By realizing your own idea to help our work on publicity.
  • By making a bank transfer donation.

Please help us to spread the information about this noble cause.

For more information, please send your questions to

veneta.borisova.dimitrova@gmail.com