Контакти/Contacts – Тест на пчелен мед, сертификати за качество/Honey test, quality certificates

село Крива Бара, община Козлодуй, област Враца, България

Village Kriva Bara, Municipality Kozloduy, District Vratsa, Bulgaria

Телефони: 0887 921 130, 0886 612 044

Phone numbers: +359 887 921 130, +359 886 612 044

+359 886 845 117 – English support

veneta.borisova.dimitrova@gmail.com

Тест на пчелен мед, сертификати за качество/Honey test, quality certificates

ТЕСТ на пчелен мед

прекрасно описание на лабораторно изпитване по основните показатели на пчелният мед е направено от:

http://aktivnipotrebiteli.bg/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/113/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%B4

photo

Пчелният мед е един от малкото продукти, към чието качество има много нормативни изисквания. От нашия тест ще научите как се спазват те при продукти, предлагани в супермаркетите.

В търговската мрежа се предлага огромно многообразие от пчелен мед и пчелни продукти. Всички знаем обаче, колко трудоемко е производството му и колко много труд и усилия са необходими, за да се напълни бурканът, с който си подслаждаме чая или филията. В стремежа си да намалят себестойността на пчелния мед, някои производители могат лесно да бъдат изкушени да примесват меда с добавки, от които най-съществени са водата и различни видове сладки сиропи. Освен това влошаване на качеството на меда се получава при дълго съхранение или неправилна обработка. За да се минимизират тези рискове са приети редица нормативни изисквания (напр. Регламент 110/2001 на ЕС и Наредба за изисквания към пчелния мед предназначен за консумация от човека от 2002г) относно качеството на меда, които се прилагат, за да се гарантира на потребителите, че рисковете от измами са минимизирани.

Поради многобройните сигнали от потребители, които получаваме, решихме да проверим, доколко нормативните изисквания се изпълняват акуратно от производителите на мед. За целта закупихме 10 различни търговски марки пчелен мед и ги подложихме на лабораторно изпитване по основните показатели за качество.

Резултати от тестовете 

След като изпитахме 10 търговски марки пчелен мед се оказа, че всяка втора марка не покрива поне един от нормативно задължителните показатели за качество. Над всички се откроява една марка („Медун“), която не отговаря и по трите най-чувствителни критерия (виж. таблицата), но ако се вгледаме в етикета, ще видим, че на него е отбелязано „пчелен продукт„, а не „пчелен мед“ и в съдържанието е отбелязано, че освен мед съдържа и фруктозо-глюкозен сироп (т.е. захар). Тази малка особеност освобождава производителят от покриването на задължителните минимални стойности за качество, но ние го включихме в списъка за изследване, тъй като по всички други признаци продуктът прилича на мед и потребителите лесно могат да се подведат. Така че още веднъж – внимавайте какво пише на етикета, преди да дадете парите си.

Още четири продукта не отговориха на минималните изисквания по всички показатели за качество – български пчелен мед, мед пчелен полифлорен, многоцветен натурален мед и пчелен мед букет. Оказва се, че най-често продуктите не отговарят по показателя „диастазна активност“, който показва с най-голяма достоверност доколко меда е натурален. Тя зависи от няколко фактора като силата на пчелното семейство и интензивността на пашата, вида на растенията, почвите и климата, но при всички случаи нейната стойност трябва да надвишава 8 пункта, за да отговаря на нормативните изисквания.

мед

мед

Пролинът е една от двадесете аминокиселини изграждащи белтъците. Той се съдържа в свободна форма във всички видове мед в определени концентрации. По-ниското съдържание на пролин в продуктите е индикация за разредждане на меда със захарни сиропи или вода. Ако изключим вече цитирания „пчелен продукт“ само още един продукт не успява да отговори на този критерий.

Хидроксиметилфурфурол (hydroxymethylfurfural) HMF е вещество с канцерогенно действие, затова в показателите за качество на меда е заложено изискването за максимално допустимо съдържание на това вещество.  То се получава при нагряване на глюкозата в кисела среда. Образува се също и при продължително съхраняване меда, в резултат от разпада на фруктозата. Високите стойности при два от продуктите най-вероятно се дължат на нагряване при процеса на бутилиране на продукта, особено ако той е бил захаросан преди това. За да минимизират рисковете от непокриване на този критерий, производителите просто трябва да извършват втечняването на захаросан мед при температури не повече от 40-450С.

#Заключение:
От изпитваните 10 търговски марки мед пет (5) НЕ ОТГОВАРЯТ на регулаторните изисквания по един или повече показатели.


Какво ни казват етикетите?
 

Най-напред трябва да сме наясно със значението на наименованието на даден продукт, тъй като най-общо предлаганите видове мед са два – „пчелен мед“ и „индустриален пчелен мед„. Нека видим каква е разликата. Наименованието „пчелен мед“ може да се носи от следните видове продукти:

– „нектарен пчелен мед“ – пчелен мед, получен от нектар на растения;

– „манов пчелен мед“ – продукт, получен главно от екскретите на смучещи насекоми по растенията (Hemiptera) или от секрети на живи части от растенията;

– „пчелен мед във восъчна пита“ – пчелен мед, събиран от пчелите в килийките на новоизградени пити от пчелен восък без пило и продаван в запечатани цели пити или части от такива пити;
– „пчелен мед с восъчна пита“ – продукт, съдържащ едно или повече парчета восъчна пита;
– „отцеден пчелен мед“ – продукт, получен след отцеждането на разпечатана восъчна пита;
– „центрофугиран пчелен мед“ – продукт, който е получен чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити;
– „пресован пчелен мед“ – продукт, получен след пресоване на медени восъчни пити със или без прилагане на умерено нагряване, но не повече от 45 °С.

На етикета на продукта можете да срещнете както краткото наименование „пчелен мед“, така и някоя от разновидностите, изброени по-горе. Етикетът може да съдържа (но не е задължително) още информация относно:
1. цветния или растителния произход, ако медът е получен изцяло или предимно от означения източник и притежава органолептични, физико-химични и микроскопски характеристики на съответния източник;
2. регионалния, териториалния или географския произход, ако продуктът произхожда изцяло от посочения район;
3. специфични качества на продуктите.

#Нашите съветиЗахаросаният мед е с по-голяма вероятност да е истински. Ако искате да сте максимално сигурни, че медът, който сте закупили е истински, просто си купете захаросан мед.

Не слагайте мед в горещ чай, вода или кафе. При висока температура той губи полезните вещества и се образуват канцерогенни съединения като хидроксиметилфурфурол.

 

Наименованието „индустриален пчелен мед“ се използва за пчелен мед, предназначен за промишлена употреба или като съставна част на други храни, които се подлагат на обработка. При този вид мед до основното наименования на продукта задължително трябва да се постави и изразът предназначен за кулинарни цели. Не го забравяйте, тъй като нормативните изисквания към индустриалния мед са силно занижени, което на потребителски език означава, че изкушени от ниската цена може да си купите напълно легално менте, за което ще трябва да обвинявате единствено себе си.

Какво можем да проверим сами?

Науката се е борила в продължение на десетилетия, за да разработи надежден научно-базиран тест за идентифициране на примеси и захари, добавени към мед. В момента не съществува надежден домашен метод за анализ, с който може да се идентифицират добавени захари. Ако имаше такъв лесен тест, то вероятно лесно щяха да отпаднат всякакви опити за такава измама, защото всеки потребител би могъл лесно да направи проверка. Все пак ние ще ви запознаем с някои домашни методи и препоръки, които могат да ви предпазят от възможността да закупите продукт, в чието производство пчелите имат несъществен принос.

3 домашни теста за качество 

1. Тест с разтваряне

Сложете в чаша или паничка студена вода една супена лъжица мед и леко разбъркайте. Истинския мед се разтваря бавно и трудно, а нечистият ще се разтвори видимо по-лесно. Може да опитате и чрез смесване на равни части мед и метилов спирт (денатуриран спирт), при което чистият мед ще се утаи на дъното, а нечистия ще се разтвори и оцвети течността.

2. Горящ тест

Вземете една обикновена църковна свещ с памучен фитил и го потопете добре в малко мед. След това запалете фитила и ако той изгаря, то медът е чист. Ако не се запалва или това е трудно, най-вероятно има добавена вода, която се абсорбира от фитила.

3. Абсорбиращ тест

Сипете няколко капки мед върху попивателна хартия (салфетка) и наблюдавайте ефекта. Ако медът попива в салфетката, значи не е чист. Друга модификация на този тест се прави с бяла памучна кърпа, която просто трябва да нацапате с мед и след това да изплакнете. Ако медът е чист, няма да остави никакво петно.